TỔ CHỨC NHÂN SỰ | Titan Đà Nẵng

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TITAN EDUCATION

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

I. TOÁN

1. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng

- Giám đốc Titan Education Hồ Chí Minh

- Cố vấn chuyên môn


2. Tiến sĩ Trần Nam Dũng

- Giảng viên trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh

- Giáo viên Titan Education Hồ Chí Minh

- Cố vấn chuyên môn

3. Các giáo viên có kinh nghiệm 


II. ANH VĂN

1. Cô: Hồ Thị Thanh Dung

2. Cô Nguyễn Hoàng Ngọc Hạnh

3. Cô Đàm Ngọc Khánh Ly

4. Giáo viên nước ngoài - Thầy Timothy Weaver

5. Các giáo viên khác có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh dành cho trẻ em.

 

III. KỸ NĂNG MỀM:

1. Ths Ngô Thị Phương Chi

2.  Các giáo viên từ Trung tâm huấn luyện kỹ năng Đồng Đội


IV. NĂNG KHIẾU (võ thuật, mỹ thuật, múa, cờ vua)

1. Võ thuật: 

Thầy Phan Minh Trung - Chuẩn hồng đai  (IV Đẳng) - Vovinam


2. Múa:

Thầy Lê Minh Trung


3. Cờ vua

Thầy Nguyễn Đình Quang - Kiện tướng  HCB


4. Mỹ thuật:

Giáo viên có kinh nghiệm

 


 

 

LIÊN KẾT

TITAN EDUCATION

488 Nguyễn Tri Phương, Q Hải châu, Tp Đà Nẵng

Tel: 0511.3.617566 - Fax: 0511.3.617567

Hotline: 0916.953955

học tiếng anh tại đà nẵng; học toán tư duy tại đà nẵng; học toán iq tại đà nẵng; học kỹ năng mềm tại đà nẵng; học hè tại đà nẵng; học bán trú tại đà nẵng