Luyện phản xạ NGHE – NÓI một cách nhạy bén

Học tiếng Anh với người nước ngoài đồng nghĩa với việc con sẽ được học trong môi trường 100% tiếng Anh. Chính vì thế mà con sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp khi học tiếng Anh với người nước ngoài. Mỗi buổi học, giáo viên sẽ trực tiếp truyền đạt cho học viên bài giảng, tương tác, tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh, và việc con cũng phải tương tác lại bằng tiếng Anh là điều dĩ nhiên. Nhờ vậy mà người học sẽ sớm hình thành phản xạ nghe nói tuyệt vời một cách tự nhiên.

Phất âm chuẩn ngay từ giai đoạn đầu tiên khi tiếp xúc với tiếng Anh

Ở giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh với phát âm chuẩn của giáo viên nước ngoài sẽ giúp các em học sinh thẩm thấu một cách tự nhiên, diễn tiếp quá trình NGHE-BẮT CHƯỚC-NÓI LẠI một cách chính xác như giọng của các giáo viên nước ngoài. Chính vì vậy, việc được học trong môi trường có giáo viên nước ngoài phát âm chuẩn sẽ giúp các em học sinh hình thành tốt phát âm của mình.